Tijdens afwezigheden kunnen patiënten terecht bij de andere huisartsen van De Netelier.